Skip to main content

Liv på Sydhavnen skruer op for kulturen i 2024

Sydhavnen A/S
23. april 2024

Sydhavnen A/S har netop afholdt sin årlige generalforsamling og fremlagde her et tilfredsstillende årsregnskab, der giver plads til øget kulturaktivitet i 2024. Dette på trods af, at selskabet samtidigt skal skabe et robust fundament med tanke på blandt andet kommende klimasikring af havneområdet.

Selskabets overordnede mission er at sikre et engagerende spændingsfelt mellem det historiske havneliv og et udviklende miljø omkring erhverv, innovation, events og kultur.

”Det ligger os utroligt meget på sinde at skabe aktiviteter på Sydhavnen og derfor er vi klar til at skrue op for kulturaktiviteterne på Sydhavnen både nu i 2024 og fremover,” fremhæver Jan Petersen, bestyrelsesformand i Sydhavnen A/S.

Engagementet med Grenaas lokale ildsjæl Nicolai Huse Jacobsen banede vej for nye typer af arrangementer i 2023. Blandt andet oplevede Sydhavnen succes med arrangementet på Badehotellet Grenaa Stand. Et arrangement der gentages i opgraderet form i starten af maj 2024.

”Det har givet os mod til at skrue yderligere op for aktiviteterne. Nicolai Huse Jacobsen fortsætter som eventkoordinator for Liv på Sydhavnen i 2024 og, vi har allerede et varieret program planlagt året ud. Vi håber meget på god opbakning til de kommende aktiviteter, som vi offentliggør på Facebook, Instagram og på vores nye hjemmeside, der nu har en dedikeret side til begivenheder”, udtaler Kirsten Hvid Schmidt, CEO Sydhavnen A/S.

 

Nye naboer og aktiviteter i området

Ud over et udvidet aktivitetsprogram byder Sydhavnens nye beboere og samarbejdspartnere også ind med aktiviteter i 2024. Ebeltoft Gårdbryggeri købte og overtog i 2023 de gamle fabriks- og lagerbygninger som historisk har tilhørt Thorfisk. Det har åbnet for muligheden for at sælge de lokalt bryggede øl og sodavand på Sydhavnen. I 2024 skruer Ebeltoft Gårdbryggeri lidt op for aktiviteterne, så man nu også, udover på lokaliteten i Hyllested, kan få adgang til at de læskende drikke på kajkanten i Grenaa.

Siden årsskiftet har foreningsskibet Svartlöga haft basehavn i Sydhavnen. Den tidligere minestryger fungerer med sin spændende historie nu som kunstplatform med møder, rundvisninger og sømandshistorier på dæk. Foreningsmedlemmer arbejder sammen om at renovere den pensionerede minestryger, men skibet er også en eksperimenterende platform for samtidskunst og kultur. Svartlöga inviterer ombord til en række aktiviteter i 2024.

Stort udviklingsprojekt med klimasikring

”Sideløbende med event- og kulturdelen har vi i bestyrelsen og direktionen også udarbejdet og besluttet en ny visionsstrategi for området. Sydhavnen står generelt over for store udviklingsprojekter”, konstaterer Jan Petersen. ”Stormen i vinteren 2023 viste tydeligt, at der er brug for kloge løsninger på håndtering af blandt andet både havvand og regnvand. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune vedtog i juni sidste år projektet “Grenaa Næse for Vand Strategisk Udviklingsplan”, der er støttet af Realdania og Kystdirektoratet. Projektet bygger på et utroligt bredt samarbejde og skal tilgodese mange parter. Det er et projekt som selvsagt vil få stor betydning for Sydhavnen. Vi står dog ikke passivt tilbage imens det store udviklingsprojekt finder finansiering og udmønter sig i konkret handling. Derfor vil man udover events og begivenheder også se andre fysiske tiltag på Sydhavnen i år.”

 

Kirsten Hvid Schmidt uddyber:

”Vi tager blandt andet aktion ift. forskønnelse og udvikling af området. Dels med etablering af områder til biodiversitet og vild med vilje, der kan tåle det hårde havnemiljø. Dels er der arealer og udtjente bygninger, der vil blive omdannet til nye formål. Vi vil fortsat prioritere 2024-indsatserne i henhold til strategien. For os handler det om, at Sydhavnen bliver et samlingspunkt for både erhverv, oplevelser og turisme.”

 

Bestyrelsen for Sydhavnen A/S repræsenteres pr. april 2024 af bestyrelsesformand Jan Petersen, næstformand Henrik Carstensen samt Anne Bjerrekær, Benno Blæsild og Lene Skovsgaard Sørensen. CEO i Sydhavnen A/S er Kirsten Hvid Schmidt.

 

På billedet ses Kirsten Hvid Schmidt og Jan Petersen