Skip to main content

Nyt samarbejde mellem Sydhavnen A/S og Arresten

Sydhavnen A/S
9. juli 2024

Sydhavnen indgår i et tæt samarbejde med Arresten i Grenaa om indkøb af en mobil scene.  

Fra Sydhavnens side er samarbejdet et udtryk for et ønske om nærmere kontakt til, og samarbejde med, det kulturelle ungdomsmiljø i Grenaa.

Allerede i år har Sydhavnen skruet betragteligt op for de kulturelle aktiviteter i samarbejde med bl.a. Ebeltoft Gårdbryggeri, Badehotellet Grenaa Strand og skibet Svartlöga.

”I vores strategi for Sydhavnen arbejder vi med tre fokusområder, hvoraf det ene er kultur og events. Til det har vi længe ønsket os en mobil scene til afvikling af vores arrangementer. Så muligheden for et partnerskab og fælles ejerskab med Arresten bringer os tættere på det kulturelle ungdomsmiljø i byen og vores ønske om en mobil scene,” siger Jan Petersen, bestyrelsesformand Sydhavnen A/S.

Talsperson for Arresten, Sofie Fredenslund glæder sig over samarbejdet, og at medfinansieringen af den mobile scene nu er sikret. Fra Arrestens side betyder Sydhavnens medfinansiering på de manglende 150.000,- kr., at købet kan realiseres nu. Arresten sender samtidig en stor tak til de, der også har støttet indsamlingen på Facebook. Pengene herfra vil blive anvendt i projektet med den nye scene.

”Det er helt vildt, at vi ikke længere skal bekymre os om økonomien i forhold til scenen, men bare kan gøre det vi er bedst til – at lave kulturelle arrangementer og styrke det lokale ungdomsmiljø. Vi er meget glade og taknemmelige, og glæder os utroligt meget til vores samarbejde med Sydhavnen. En stor tid ligger forude”, siger Sofie Fredenslund.

Arresten er et ungdomshus i Grenaa, hvor unge kan deltage i aktiviteter sammen med andre unge. Der er et ungemiljø som i høj grad skabes af unge, dvs. at de unge selv har indflydelse på, hvilke aktiviteter der skal udbydes. Arresten tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter indenfor kultur og idræt, samt sociale arrangementer og events.

For nærmere kontakt: 
Sofie Fredenslund, Arresten, tlf: 42 66 41 30
Jan Petersen, Sydhavnen A/S, tlf.: 27 85 24 51

På billedet til højre ses Kirsten Hvid Schmidt (CFO i Sydhavnen A/S), Jan Petersen (Bestyrelsesformand for Sydhavnen A/S) og Sofie Fredenslund (Arresten) til venstre.