Skip to main content

Udlejning

Tværgående samarbejder og værdifulde forbindelser

Beliggenhed

Sydhavnen er beliggende på Djurslands spids, i Østjylland. Med placeringen lige ud mod Kattegat er der forbindelse til Anholt og Halmstad i Sverige med færgeruter direkte fra Grenaa. 

Sydhavnen i Grenaa er blevet en central drivkraft for erhvervslivet, og dens omdømme som et knudepunkt afspejler dens strategiske beliggenhed og fremragende adgang til transportinfrastruktur.

Denne del af Grenaa er blevet en foretrukken destination for virksomheder, der ser et potentiale i udviklingsmulighederne, nærheden til det maritime og potentialerne i forhold til nærmarkeder, eksempelvis det svenske. 

Infrastruktur

En af de afgørende faktorer, der gør Sydhavnen attraktiv, er den dominerende transportinfrastruktur. Området har nem adgang til A15 og A16 og herfra til motorvejsnettet, hvilket muliggør effektiv transport af varer og gods samt for personer.

Desuden er tilstedeværelsen af havnefaciliteter i erhvervs- og industrihavnen en ekstra fordel for virksomheder involveret i import og eksport.

Skal din virksomhed engagere sig på Sydhavnen?
Kontakt os i dag og hør om mulighederne!

Faciliteter

På havnekortet har vi angivet nogle af de faciliteter, som du kan finde på Sydhavnen. 

Find vej til:
 • Færgeforbindelser
 • Hjertestartere
 • Ladestationer til elbiler
 • Møde- og konferencelokaler
 • Parkering
 • Redningskranse
 • Spisesteder
 • Seværdigheder
 • Toiletter
 • Uimodståelig udsigt og frisk luft
 • Uret og kunstinstallationen “Knalv knolv”

Naboer – dem møder du på havnen

Spisesteder

Kattegatcentret Grenaa

Kattegatcentret

Færger og kuttere

Grenaa roklub

Udnyt det mangfoldige netværk

Gennem partnerskaber og samarbejder med virksomheder, netværk, myndigheder, foreninger og interessenter skabes et aktivt og levende miljø i området på Sydhavnen i Grenaa.

I området er der stor bredde på de erhverv og brancher, der er repræsenteret. Det er et af de unikke træk ved området. 

Den mangfoldige blanding af naboer skaber ikke kun en stimulerende arbejdskultur, men giver også vores lejere mulighed for at udvikle forretningsforbindelser og samarbejdsmuligheder på tværs af sektorer. At være en del af Sydhavnens erhvervssamfund åbner dørene for spændende samarbejder og værdifulde forbindelser.

Mød bl.a. disse erhvervsdrivende:

Er du interesseret i, at vide mere om Sydhavnens erhvervsliv og visionen herom, kan du læse mere lige her:

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at leje erhvervslokaler på Sydhavnen i Grenaa eller har du en god idé, som har et potentiale i forhold til vores udviklingsplaner for området, er du velkommen til at skrive eller ringe til os.