Om os

Gennem partnerskaber med virksomheder, netværk, myndigheder, foreninger og interessenter skabes et aktivt og levende miljø i området på Sydhavnen i Grenaa.

Vi løfter lokalsamfundet

Som en del af Grenaa Havn – en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne – er vores mission at sikre et engagerende spændingsfelt mellem et historisk og virkeligt havneliv og et idérigt og udviklende miljø omkring erhverv, innovation, events og kultur. Det skal ske på et bæredygtigt grundlag – økonomisk, miljø- og samfundsmæssigt.

Vi løfter lokalsamfundet – ved at støtte og udvikle lokale initiativer, der fremmer det gode liv.

Bestyrelsen for
Sydhavnen A/S

Sydhavnen A/S er et datterselskab til Grenaa Havn A/S. Selskabet har til formål at udvikle og fremme Sydhavnen som et rekreativt og bæredygtigt område, med respekt for nuværende virksomheder og deres aktiviteter. I selskabet er valgt en professionel bestyrelse bestående af disse medlemmer.

Jan Petersen
Bestyrelsesformand

Henrik Carstensen
Næstformand

Anne Bjerrekær
B
estyrelsesmedlem

Lene S. Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Benno Blæsild
Bestyrelsesmedlem